Bureauprofiel

WK WILMINK ARCHITECTEN

Het middelgrote architectenbureau WK Wilmink Architecten is de voortzetting van het Architectenbureau Becka Wilmink en Architectenbureau Wilmink. De directie wordt sinds 2012 gevoerd door Guus Hiensch, die sinds 1985 aan het bureau verbonden is. Ruud Wilmink is als senior adviseurs nog steeds met het bureau verbonden. Daarvoor maakten o.a. Mik Becka en Prof. Ir. A. van Kranendonk deel uit van het directieteam. Het oorspronkelijke oprichtingsjaar is 1916.

Kennis op het gebied van techniek, bouwbesluit, bouwproces en CAD & BIM zijn daarbij de belangrijkste middelen om een hoge architectonische en bouwkundige kwaliteit te waarborgen.

Ons werkveld beslaat alle schaalniveaus tussen het interieur van een gebouw en het interieur van de stad. Projectontwikkelaars, ontwikkelende aannemers, particulieren en woningbouwverenigingen zijn onze opdrachtgevers. We ontwerpen woningbouw, laboratoria-en kantoorgebouwen, openbare gebouwen, stedenbouwkundige plannen en verzorgen ook het interieurontwerp.

Het werkgebied strekt zich uit over het hele land. Er wordt bewust niet één stijl nagestreefd, maar wordt de vormgeving afgestemd op de context, waarbinnen het project moet worden gerealiseerd. Gezien de aanwezige kennis en ervaring van hoog gekwalificeerde architecten, projectleiders en bouwkundig medewerkers worden de projecten van concept- tot uitvoeringsfase door ons zelf uitgewerkt om daarmee de gewenste kwaliteit te behalen, waarbij de nadruk ligt op een zorgvuldige en duurzame detaillering.

WK Architecten is gehuisvest in het monumentale ’Derde Ambachtsschool van Duiker’ aan de Zwaardstraat 16 te Scheveningen.