Algemene gegevens

BIM modelleur nodig?

WK architecten heeft veel ervaring en kennis op het gebied van Modelleren in Revit. Mocht er behoefte zijn aan een BIM-moduleur op tijdelijke huur basis, neem gerust contact op met ons bureau om de mogelijkheden te bespreken.

 

Leveringsvoorwaarden (DNR 2011)

Op al onze opdrachten is ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ van toepassing.

DNR 2011

 

Bureau Architectenregister

Bij WK architecten zijn de architecten geregistreerd bij het SBA – Bureau Architectenregister. Het Bureau Architectenregister is de officiële instantie die het bij de wet ingestelde Architectenregister beheert, aangewezen door het Ministerie van VROM. Deze wet beschermt de architectentitel.

Kijk voor meer informatie op www.architectenregister.nl

Copyright

Alle aan u getoonde informatie van deze website valt onder het auteursrecht. Wederrechtelijk gebruik van deze informatie is strafbaar. Geen enkele informatie van deze site mag gereproduceerd worden zonder nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van WK architecten. In het geval dat en alleen nadat deze schriftelijke toestemming verkregen is, dient ten alle tijden de publicatie van de betreffende informatie voorzien te worden van een zichtbare en eenduidige bronvermelding, verwijzend naar en met naamsvermelding van WK architecten. Voor het verkrijgen van materiaal en de voorwaarden voor reproductie van het materiaal over of van WK architecten kunt u met ons contact opnemen.

 

Disclaimer

De site van WK architecten is met de grootste zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de getoonde informatie. WK architecten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getoonde informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de informatie van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Mocht er evenwel sprake zijn van omissies in de getoonde informatie, dan is dit nadrukkelijk zonder enige opzet. Wij vragen bezoekers van onze site dan ook om eventueel geconstateerde onjuistheden te melden bij WK architecten, zodat deze per omgaande verholpen kunnen worden.

Email adres info@wkarchitecten.nl